4260800778

Truss med stativ

2 stk stativ ca.4m høye max. Trekant-truss ca 6m bred.
(Kan variere noe fra bilde)